Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 20/12/2022 ημέρα Τρίτη

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελασσόνα 16-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 24049
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

5. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης ύψους 30.900,66 € μηνός Δεκεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης ύψους 89.715,22 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Απόδοση της χρηματοδότησης ύψους 9.603,45 € για την υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Έγκριση εγκατάστασης της εφαρμογής είσπραξης οφειλών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου e-pos στην ιστοσελίδα του Δήμου από την τράπεζα Eurobank A.E και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό βιοτεχνικής χρήσης παραχωρούμενης (κατά χρήση) έκτασης στη θέση «Μεριάς» της Κοινότητας Καλλιθέας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Εξέταση αιτήματος του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελασσόνας για παραχώρηση της χρήσης του Γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ Ελασσόνας έως το τέλος του σχολικού έτους 2022 – 2023. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

12. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

13. Έγκριση της έκθεσης της επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των υπό ανταλλαγή οικοπέδων στην Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

14. Αναγνώριση οφειλής της ΚΕΔΕ μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 157/2022 απόφασης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. κ.κ. Πρόεδροι Κοινοτήτων για τη συζήτηση του 1ου θέματος.
4. κ. Πρόεδρος Κοιν. Καλλιθέας για τη συζήτηση του 9ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός