Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 17/01/2023 ημέρα Τρίτη

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελασσόνα 12-1-2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 648
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

2. Σύσταση της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Σύσταση των επιτροπών α) «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων» και β) «Προμήθειας Υλικών Επισκευής Οχημάτων» σύμφωνα με υπ' αριθμό 3373/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 4993/745/24-4-1975 όμοια. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Σύσταση των επιτροπών α) Παραλαβής Προμηθειών και β) Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση καθιέρωσης εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας για το έτος 2023. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής για τη χωροθέτηση του Μνημείου Ποντιακού Ελληνισμού και εξέταση σχετικού προσχεδίου. Εισηγητής Ι. Καριπίδης.

8. Ορισμός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

9. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 47/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκμίσθωσης των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού με μειωμένο μίσθωμα» ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, για τουριστική εκμετάλλευση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Αναπροσαρμογή του εισοδηματικού κριτηρίου για την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

12. Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ελασσόνας λόγω τροποποίησης του καταστατικού της μισθώτριας εταιρείας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

13. Εξέταση αιτήματος για διακοπή της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

14. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση της μισθώτριας δημοτικών αγροτεμαχίων λόγω συνταξιοδότησης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

15. Εξέταση αιτήματος για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος περιπτέρου στην Κοινότητα Τσαριτσάνης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

16. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης του δημοτικού καφενείου Συκαμινέας ως προς τη χρήση (από «καφενείο» σε «ταβέρνα καφενείο». Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

17. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Δαμάσι» της Δ.Ε. Ποταμιάς. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. κ. Πρόεδρος της Κοιν. Κοκκινοπηλού για τη συζήτηση του 10ου θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός