Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 02/02/2023 ημέρα Πέμπτη

Share


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Ορισμός των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών της ΚΕΔΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο μετά τον επαναπροσδιορισμό τους από τη Δ.Ο.Υ Λάρισας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Ανάκληση της υπ' αριθμό 6/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

8. Καθορισμός ειδικοτήτων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

9. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργου και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτή. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων πόλης Ελασσόνας 2020». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Σουφλάρι» της Κοινότητας Λόφου. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

14. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Αετοράχη» της Δ.Ε. Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. κ. Πρόεδρος της Κοιν. Λόφου για τη συζήτηση του 13ου θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός