Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 02/02/2023 ημέρα Πέμπτη

Share


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Ορισμός των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών της ΚΕΔΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο μετά τον επαναπροσδιορισμό τους από τη Δ.Ο.Υ Λάρισας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Ανάκληση της υπ' αριθμό 6/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

8. Καθορισμός ειδικοτήτων μετά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

9. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργου και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτή. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων πόλης Ελασσόνας 2020». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Γνωμοδότηση επί Μ.Π.Ε. σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Σουφλάρι» της Κοινότητας Λόφου. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

14. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες για την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Αετοράχη» της Δ.Ε. Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. κ. Πρόεδρος της Κοιν. Λόφου για τη συζήτηση του 13ου θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου καλεί ο Δήμος Ελασσόνας τους αρδευτές που οφείλουν και θα κληθούν μέσα στις επόμενε [ ... ]

article thumbnail

Δευτέρα 15 Απριλίου, ώρα 19:00, Αίθουσα ΚΔΒΜ Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας

article thumbnail

Πρόσκληση σε νέους και νέους να εγγραφούν στο μητρώο νέων για τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων απηύθυναν σήμερα με συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε  [ ... ]

article thumbnail

Τη νέα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ελασσόνας εξέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, η οποία αποτελείται από δραστήριες γυναίκε [ ... ]

article thumbnail

Τη σύμβαση του εμβληματικού έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) του Δήμου Ελασσόνας» υπέγραψαν  [ ... ]