Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 30/03/2023 ημέρα Πέμπτη

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ελασσόνα 24-3-2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 6214
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος του κ. Στέργιου Μούτσιου για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ανάληψης με ιδιόκτητο οικόπεδό του στην Κοινότητα Στεφανοβούνου με σκοπό την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

2. Εξέταση αιτήματος της «Τεχνική Ελασσόνας Ε.Ε.» για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Καλλιθέας με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη αδρανών υλικών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

3. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

4. Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου 2023 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης (καθορισμός αριθμού και θέσεων). Εισηγητής Κ. Δήμκος.

5. Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023. Εισηγητής Κ. Δήμκος.

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος στην Δημόσια Υπηρεσία απασχόλησης για το Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 77 ετών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

8. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Κοινότητα Λουτρού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου στον ΟΚΠΑΠ ύψους 30.900,66 €. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

14. Έγκριση των πρακτικών των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης για διαγραφή τελών άρδευσης λόγω χαλαζόπτωσης την αρδευτική περίοδο 2022. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

15. Καθορισμός των τελών παραχώρησης οστεοθηκών στα κοιμητήρια του Δήμου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

16. Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών της ληθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας και μεταφοράς τυχόν υπολοίπων σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

17. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

18. Αναγνώριση οφειλής της ΚΕΔΕ μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 157/2022 απόφασης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

19. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης οχημάτων του Δήμου στην «ΟΙΚΟΜΟΜΕΙΟΣ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

20. Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Νόμου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ενίσχυσης της υδατικής πολιτικής». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Σημ: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Κ. Πρόεδρος Κοιν. Συκέας για τη συζήτηση του 1ου θέματος.
4. Κ. Πρόεδρος Κοιν. Καλλιθέας για της συζήτηση του 2ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία

article thumbnail

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο: «Εργαστήρι Δημιουργίας  [ ... ]

article thumbnail

Για την αναβάθμιση του Πλανηταρίου Ολύμπου που λειτουργεί στην Ελασσόνα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο προϊστάμενος της  [ ... ]

article thumbnail

Συνεχίζεται την επόμενη Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η διανομή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμ [ ... ]

article thumbnail

«Αθλητικό Camp» για παιδιά δημοτικού ξεκινάει για πρώτη φορά στο Δήμο Ελασσόνας μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ), μετά τη [ ... ]