Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,30/05/2023 ημέρα Τρίτη

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ελασσόνα 26-5-2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 11450
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος του κ. Δημητρίου Κατσαρού για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Πετρωτού με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Έγκριση υπογραφής της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας μετά την ανάδειξη αναδόχου από τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαΐου ύψους 35.803,24 στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Επιλογή «Αναθέτουσας Αρχής» για τον ορισμό του Προέδρου της εκάστοτε επιτροπής παραλαβής έργου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών στην Κοινότητα Κρανέας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Κοινότητα Λουτρού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος για παράταση της σύμβασης μίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Λιβαδίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

15. Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού απορριμματοφόρου με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠ. Ορισμός νέου Προέδρου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

Σημ: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρο Κοινότητας Καλλιθέας για τη συζήτηση του 1ου θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα

article thumbnail

Αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

article thumbnail

Επιστολή στον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Γάτσας, ζητώντας να επιληφθεί της υπόθεσης του κατα [ ... ]

article thumbnail

Εκλέχτηκε το Νέο Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ελασσόνας με τη συμμετοχή 29 νέων ηλικίας 17- 32 ετών, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

article thumbnail

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Ελασσόνας οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για γονείς, από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας-Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με τον  [ ... ]