Ανακοίνωση παράτασης διαστήματος πληρωμής των βοσκότοπων Νέο

Δείτε το νέο Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ

Κλιμάκιο από Δήμο Καλαμπάκας για το δικαίωμα βοσκής

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ

Σημείωση: Υπάρχει σχετική κατάσταση ονομάτων στο Δήμο Ελασσόνας

Ανακοίνωση για Σχέδια Βελτίωσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη στις δράσεις 4.1.1 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση παράτασης διαστήματος πληρωμής των βοσκότοπων

Σύμφωνα με την 2056/140051/29.12.2017 (ΦΕΚ 4642/29.12.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, παρατείνεται το διάστημα πληρωμής των βοσκότοπων, για τα έτη 2016 και 2017,

μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερα...

Ενημέρωση κατανομής βοσκήσιμης γαίας Δήμου Ελασσόνας 2017

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που έχουν βοσκότοπο στο Δήμο Ελασσόνας, να παραλάβουν το ενημερωτικό έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας Δήμου Ελασσόνας έτους 2017 που επέχει σύμβαση μίσθωσης (Υ.Α. 558/39122/05.04.2017 Φ.Ε.Κ. 1340 / β'/ 20.4.2017).

Η πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος θα γίνει σε λογαριασμό της ALPHA BANK έως την 31-12-2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μη καταβολή της οφειλής του έτους 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας.

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση για την Τρίτη ηλικία
article thumbnail

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟ [ ... ]

article thumbnail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δήμαρχος Ελασσόνας και ο Πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας Δο [ ... ]

article thumbnail

          Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ