Προστασία μελισσών από χημικούς ψεκασμούς

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

6η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις", Δράση 4.1.2 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος"»

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία" του ΠΑΑ 2014-2020

biogeorgia

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Περισσότερα...

Εστίες γρίπης των πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ