Πρόσκληση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ενόψει της συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

Περισσότερα...

Ορισμός άμισθων Αντιδημάρχων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/7-6-2010) και το γεγονός ότι ο Δήμος Ελασσόνας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου και επομένως μπορούν να οριστούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.

Περισσότερα...

Πρόσκληση ορκομωσίας

prosklisi

Πρόσκληση σε ορκομωσία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 58/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην «Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη» στην Ελασσόνα στις 31/08/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΦΙΣΩΝ

article thumbnail

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σας προσκαλούν στη συναυλία «Μο [ ... ]

article thumbnail

Ανεύθυνες χαρακτήρισε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τις καταγγελίες περί δήθεν ελλείμματος στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρου [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

article thumbnail

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την [ ... ]