Στοιχεία δημοσιότητας Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2017

Παρατίθενται στοιχεία δημοσιότητας για τον Ισολογισμό - Απολογισμό έτους 2017 του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...