Ανάρτηση προϋπολογισμού για το έτος 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π-Υ 2024