ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Share

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 29/02/2019 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2019 εδώ