ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Share

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 28/02/2021 εδώ

Δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2021 εδώ