ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

Share

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/12/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/11/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/10/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/09/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/08/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/07/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/06/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 28/02/2023

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2023