ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

Share

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/05/2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 30/04/2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/03/2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 29/02/2024

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού με 31/01/2024